Asociația Spring
Proiecte derulate de Asociatia Spring in calitate de COORDONATOR. Proiect "Aleg sa ma implic. STOP bullying!"

Asociaţia SPRING a derulat în perioada 1 octombrie 2014 – 31 martie 2015, în Bucureşti, proiectul Aleg să mă implic. Stop Bullying! în parteneriat cu Asociaţia STAGE ONE PRODUCTION şi cu Asociaţia DIRECT. Proiectul îşi propunea să contribuie la prevenirea şi combaterea fenomenului de bullying în şcoli prin activităţi educative adresate elevilor care se confruntă cu acest fenomen.

Obiectivele proiectului au fost:

 • Stimularea atitudinilor civice în rândul elevilor din clasele V-VIII şi profesorilor din 6 şcoli generale din Bucureşti în gestionarea şi combaterea situaţiilor de bullying prezente;
 • Dezvoltarea competenţelor de prevenire şi combatere a fenomenului de bullying a cel puţin 10 profesori şi cel puţin 10 consilieri şcolari din 6 şcoli generale din Bucureşti, precum şi a cel puţin 10 poliţişti care îşi desfăşoară activitatea în proximitatea acestor şcoli;

În vederea îndeplinirii obiectivelor au fost realizate următoarele activităţi:
 • Conceperea şi înregistrarea unei melodii cu mesaj anti-bullying. Melodia a fost utilizată pe parcursul proiectului ca material de conştientizare şi sensibilizare a elevilor şi a publicului în general cu privire la implicaţiile fenomenului de bullying;
 • Conceperea unei piese de teatru anti-bullying. Piesa a fost interpretată de actori cu scopul de a informa şi educa elevii despre bullying şi a-i stimula să adopte atitudini active în gestionarea şi prevenirea fenomenului;
 • Organizarea a 6 seminarii de informare despre bullying în 6 şcoli gimnaziale din Bucureşti însoţite de 6 reprezentaţii ale piesei anti-bullying;
 • Organizarea a 6 workshopuri de educaţie civica bazată pe teatru despre fenomenul bullying în 6 şcoli gimnaziale din Bucureşti;
 • Organizarea a 3 programe de formare adresate profesorilor, consilierilor şcolari din 6 şcoli din Bucureşti şi poliţiştilor din proximitatea acestora.

Beneficiarii direcţi ai proiectului au fost cel puţin 360 de elevi din clasele V-VIII, 40 de profesori şi 10 consilieri şcolari din 6 şcoli generale din Bucureşti, precum şi cel puţin 10 poliţişti care îşi desfăşoară activitatea în proximitatea acestor instituţii de învăţământ.


Principalele rezultate ale proiectului au fost:
 • 6 seminarii de informare despre bullying organizate în şcoli însoţite de 6 reprezentaţii ale piesei de teatru şi cel puţin 300 de elevi şi 30 de profesori participanţi la aceste activităţi;
 • 6 workshopuri de educaţie civică bazată pe teatru şi cel puţin 60 de elevi participanţi;
 • 3 programe de formare şi cel puţin 10 profesori, 10 consilieri şcolari şi 10 poliţişti instruiţi în prevenirea şl combaterea bullying-ului în şcoli;
 • 1 piesă de teatru care ilustrează fenomenul de bullying;
 • 1 melodie cu mesaj anti-bullying.

Proiectul Aleg să mă implic. Stop Bullying! a fost realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program finanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societaţii Civile.

Aleg sa ma implic. STOP Bullying